Bezpłatne badania kolonoskopowe w znieczuleniu!

Krok w stronę zdrowia…

wykonaj go już dziś i zapisz się na bezpłatne badanie kolonoskopowe!

Liczy się czas!

Wczesna diagnostyka daje szansę na pełne wyleczenie…

O programie

ZZOZ w Wadowicach realizuje projekt Krok w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych
w kierunku raka jelita grubego, w ramach którego, realizujemy bezpłatne badania kolonoskopowe w znieczuleniu.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego oraz zgłaszalności na badania kolonoskopowe, co przyczyni się do wzrostu wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego.

Program realizowany jest przy wsparciu środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, dotacji celowej z budżetu krajowego oraz wkładu własnego ZZOZ w Wadowicach.

Całkowita wartość projektu: 618 163,10 zł 

Współfinansowanie UE:
525 442,88 zł

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:
61 816,81 zł 

 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość aktywności zawodowej − zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie powiatów wadowickiego, suskiego i oświęcimskiego, u których nie występują objawy kliniczne sugerujące raka jelita grubego, w przedziałach wiekowych:

od 50 do 65 roku życia

od 40 do 49 roku życia

mające krewnego w linii prostej, u którego rozpoznano raka jelita grubego

od 25 do 49 roku życia

z rodziny z zespołem Lyncha

od 20 do 49 roku życia

pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej, gruczolakowatej – FAP

Do badania nie kwalifikują się osoby, które miały wykonywane badanie kolonoskopowe w ramach NFZ w ciągu ostatnich 10 lat.

O badaniu

Czym jest kolonoskopia?

Kolonoskopia to endoskopowe badanie jelita grubego, przy pomocy giętkiego wziernika wprowadzonego przez odbyt. Wziernik zakończony jest niewielką kamerą, która pozwala na uwidocznienie światła jelita grubego i ewentualnych zmian. Badanie pozwala na wykrycie wczesnych zmian nowotworowych.

Zalecana jest wszystkim osobom po 50 roku życia.

 

Badanie bez bólu

W ramach programu wykonujemy badanie w znieczuleniu ogólnym, które zapewnia komfort i bezpieczny sen. Dzięki takiemu znieczuleniu badanie staje się całkowicie bezbolesne.

O badaniu

Czym jest kolonoskopia?

Kolonoskopia to endoskopowe badanie jelita grubego, przy pomocy giętkiego wziernika wprowadzonego przez odbyt. Wziernik zakończony jest niewielką kamerą, która pozwala na uwidocznienie światła jelita grubego i ewentualnych zmian. Badanie pozwala na wykrycie wczesnych zmian nowotworowych.

Zalecana jest wszystkim osobom po 50 roku życia.

 

Badanie bez bólu

W ramach programu wykonujemy badanie w znieczuleniu ogólnym, które zapewnia komfort i bezpieczny sen. Dzięki takiemu znieczuleniu badanie staje się całkowicie bezbolesne.

Kolonoskopia ratuje życie – korzyści z kolonoskopii:

Wykrywa raka jelita grubego oraz wczesne zmiany nowotworowe i polipy oraz stany zapalne w obrębie jelita

Pozwala na pobranie wycinków i poszerzenia diagnostyki

Pozwala na usunięcie polipów podczas badania, co zapobiega rozwojowi raka

Rak jelita grubego − drugim NAJCZĘŚCIEJ występującym, NAJSZYBCIEJ postępującym i NAJPÓŹNIEJ diagnozowanym nowotworem złośliwym w Polsce… ZMIEŃ TO! ZAPISZ SIĘ NA BADANIE JUŻ TERAZ!

Dowiedz się!

Chcesz rozwiać wątpliwości? Dowiedzieć się czegoś więcej?
Przejdź do naszej bazy wiedzy….

Dowiedz się!

Chcesz rozwiać wątpliwości? Dowiedzieć się czegoś więcej?
Przejdź do naszej bazy wiedzy….

Do pobrania

Informacja dla uczestników programu

Przed wizytą osobistą w Biurze Projektu, możesz pobrać i wypełnić dokumenty dotyczące badania oraz wnioski o zwrot kosztów dojazdu i opieki.
Szczegółowe informacje dostępne w Biurze Projektu.

Do pobrania

Informacja dla uczestników programu

Przed wizytą osobistą w Biurze Projektu, możesz pobrać i wypełnić dokumenty dotyczące badania oraz wnioski o zwrot kosztów dojazdu i opieki.
Szczegółowe informacje dostępne w Biurze Projektu.

Źródła:

http://www.esmo.org/content/download/102234/1807735/file/ESMO-ACF-Rak-Jelita-Grubego-Poradnik-dla-Pacjento%CC%81w.pdf

Postępy Nauk Medycznych 2/2011, s. 137-145, A. Łacko, Rak jelita grubego

http://www.czytelniamedyczna.pl/3602,rak-jelita-grubego.html

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy: Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego [dok. elektr.] http://pbp.org.pl/

Krajowy Rejestr Nowotworów: Nowotwory jelita grubego. [dok. elektr.] http://onkologia.org.pl/nowotwory-jelita-grubego/

Krajowy Rejestr Nowotworów: Nowotwory jelita grubego. [dok. elektr.] http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-jelita-grubego-c18-21/

http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Prognozy_2025.pdf

https://programedukacjionkologicznej.pl/wp-content/uploads/2015/01/2020_PEO_CWW_rak_jelita_grubego-1.pdf

Wysocki W.: Rak jelita grubego. [dok. elektr.] https://onkologia.mp.pl/chorobynowotworowe/88022,rak-jelita-grubego